Pro vysvědčení mohou přijít všichni žáci společně

16.06.2020 18:28

Vážení rodiče, milí žáci,

ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology 15.6.2020 rozhodlo, že předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci jednotlivých tříd společně. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení ve školství.

Účinnost upraveného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol, je od 22.6.2020.

Předání vysvědčení v naší škole tedy proběhne ve všech třídách v pátek 26.6.2020 - 1. vyučovací hodinu.

Stále bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

B. Křížová

 

Cestne_prohlaseni.pdf (275206)