KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

                  ŠKOLNÍ DRUŽINA:

  Kroužky jsou určeny vždy pro jednu třídu ŠD.

  RUČNÍ PRÁCE:  Eva Švecová  

  HRY NA PC: Jana Filipová 

  VÝTVARNÝ KROUŽEK: Jana Maťhová 

  SPORTOVNÍ HRY: Jana Filipová, Hana Šopová

  Během 14 dnů bude zveřejněn den a čas konání kroužku.  

  Vzhledem k mimořádným opatřením se kroužky zatím nekonají.