KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 

MATEMATIKA HEJNÝ: čtvrtek 13,15 - 14,00 / Skalická

ŘEČOVÁ CVIČENÍ: úterý 11,45 - 12,30 / Míková M.

KLUB MLADÉHO DIVÁKA: 4x ročně / Slaninová, Průšová

KLUB MLADÉHO ČTENÁŘE: celoročně / Slaninová

COUNTRY TANEČKY: středa 12,30 - 13,30 / Dobíhalová

                                       pátek 11,45 - 12,30 / Dobíhalová

pouze pro naše žáky v rámci kroužků Domečku

STOLNÍ TENIS: pondělí - čtvrtek 15,30 - 16,30 / Bayerová

KERAMIKA: čtvrtek 12,50 - 14,20 / Karellová

pouze pro naše žáky v rámci kroužků Spolkového domu sourozenců Roškotových

MATEMATIKA MONT.: čtvrtek 13,15 - 14,15 / Karellová

POHYBOVÉ HRY - ŠKOL. DRUŽINA: úterý 14,30 - 15,30 / Marešová

RUČNÍ PRÁCE - ŠKOL. DRUŽINA: středa 14,30 - 15,30 / Švecová

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER: úterý 15,30 - 17,00 / Vondráková, Moravcová