Nabízené služby

Výchovné poradenství.

-          Poradenství pro rodiče, žáky a ost.padagogické pracovníky v souvislosti s výukovými a výchovnými obtížemi žáků

-          Tvorba a realizace IVP

-          Metodické konzultace s učiteli při práci se žáky s potřebou podpůrných opatření (PO)

-          Spolupráce s dalšími organizacemi – PPP, SPC

-          Evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky s PO

-          Vyhledávání mimořádně nadaných žáků

-          Organizace výchovných komisí – odhalování a řešení negativních jevů ve škole (ve spolupráci s metodikem prevence)

 

 

Kariérové poradenství.

-          Zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání žákům a jejich rodičům

-          Poradenství při volbě povolání, pomoc žákům při orientaci na trhu práce

-          Spolupráce s ÚP Benešov

-          Vyhodnocování zájmových dotazníků a profitestů