Nový školní rok

29.08.2019 13:06

V pondělí 2.9. 2019 začíná nový školní rok. Přejeme všem žákům hodně úspěchů a spokojenosti při získávání nových vědomostí a dovedností a to i v nových moderních prostorách, které jsou pro žáky  připraveny k užívání při i po vyučování. Rodičům žáků přejeme, aby jim jejich děti svými pokroky a úspěchy působily co nejvíce radosti. Pedagogický sbor.