Projekty

Velikonoce

Zaměřili jsme se na porovnání tradic u nás a v německy mluvících zemích. Povídali jsme si o tom, jak vypadají velikonoční svátky, četli jsme krátké texty. Děti vyrobily i projekty, ve kterých zúročily informace nalezené na internetu, pokusily se napsat souvislý text v němčině. I když texty nebyly úplně bezchybné, musíme ocenit jejich úsilí.Nabízíme malou ochutnávku...

Jídelní lístek

V 8.ročnících jsme se v právě dokončené 5. lekci věnovali tématu velmi oblíbenému, kterým není nic jiného než jídlo, potraviny, vaření, nakupování,... Němčináři z jazykové skupiny vytvářeli jídelní lístky. Měli za úkol vymyslet si i jméno restaurace, nabídku pokrmů, ceny. Výsledné projekty byly moc povedené,pověsili jsme je na chodbu vedle třídy jako malou výstavku.

Jídelní lístky vytvářeli i sedmáci. Jeden příklad za všechny ...