Ruský jazyk

Na ZŠ Sídliště se již řadu let vyučuje ruský jazyk - v minulých letech byl vyučován v rámci nepovinného předmětu (2 vyučovací hodiny týdně). 

Od školního roku 2015/2016 si žáci budoucích 8. ročníků každý rok mají možnost vybrat jako 2. cizí jazyk buď německý nebo ruský jazyk. 

Výuka probíhá třikrát týdně po 1 vyučovací hodině. Žáci pracují podle učebnice Pojechali. Jazyk vyučuje aprobovaný pedagog.