Ruský jazyk

Na ZŠ Sídliště se již řadu let vyučuje ruský jazyk - v minulých letech byl vyučován v rámci nepovinného předmětu (2 vyučovací hodiny týdně), ale od školního roku 2015/2016 byla žákům 8. ročníků dána možnost výběru ruského jazyka jako 2. vyučovaného cizího jazyka. Zájem byl velký, od školního roku 2015/2016 si žáci budoucích 8.ročníků každý rok vybírají vedle němekého jazyka i ruský jazyk. Výuka probíhá třikrát týdně po 1 vyučovací hodině.Žáci pracují podle učebnice Pojechali. Jazyk vyučuje aprobovaný pedagog.