Školní pokladna

11.05.2022 12:59

Převod finančních prostředků z bankovního účtu do webové aplikace „Školní pokladna“, které budou zaslány 13. - 22.05.2022 bude proveden 23.05.2022.