Holiday Cards Exchange

01.01.2016 08:00

Projekt výměny vánočních přání slaví úspěch

Před Vánoci se žáci ZŠ Sídliště nadšeně zapojili do projektu Výměny vánočních přání a jejich snaha byla náležitě oceněna - během prosince nám do školy postupně pošta doručila obálky s pohlednicemi a přáními od studentů z partnerských škol z Taiwanu, Spojených států, Puerta Rica, Ruska, Běloruska a Moldávie. Společně jsme s dětmi všechna přání pročetli, obdivovali jsme výtvarné zpracování (stejně jako naši žáci, si i zahraniční účastníci projektu dali na vánočních pozdravech do České republiky záležet) a se zájmem jsme diskutovali o drobných dárcích přiložených v obálkách i o možnosti další spolupráce s partnerskými školami.

Group 20 in iEARN Holiday Card Exchange Project-page-001.jpg

Některé žáky tento princip projektu natolik oslovil, že se rozhodli samostatně se zapojit do podobného projektu výměny pohlednic na webových stránkách www.postcrossing.com (zde se pohlednice - nejen s vánočními motivy - zasílají přímo k rukám vylosovaného adresáta a následně přicházejí pohlednice z celého světa také přímo registrovanému odesílateli). Také v tomto projektu je prioritním cílem rozvinout cizojazyčnou komunikaci našich žáků s lidmi ze zahraničí a ozvláštnit tak výuku angličtiny na naší škole. Sami studenti si tak vyzkouší, do jaké míry je mohou své znalosti uplatnit v praxi a ověří si, že studium cizího jazyka je v současnosti skutečně výhodou (a může to být i zábava).

Věřím, že následná spolupráce s partnerskými školami bude mít podobný ohlas a úspěch a také doufám, že tento projekt nebude posledním, kterého se naši žáci a potažmo ZŠ Sídliště účastní. Studenti a učitelé partnerských škol projevili zájem v projektu a komunikaci s naší školou pokračovat i nadále. Nabízí se tak možnost zjistit o sobě navzájem více informací, lépe poznat kulturu a tradice partnerských zemí a v neposlední řadě dále rozvíjet praktické využívání anglického jazyka. Další komunikace bude nejspíše probíhat pouze v elektronické podobě (e-mailovými zprávami, prostřednictvím diskuzního fóra a sociálních sítí).

Znovu bych tedy ráda poděkovala všem žákům, vyučujícím i vedení naší školy - jen díky jejich nadšení, spolupráci a podpory se podařilo projekt uskutečnit a dosáhnout, dle mého názoru, skvělého výsledku. Všechna zahraniční přání a detaily projektu bude možno vidět v průběhu února na informační nástěnce v naší škole.

Za ZŠ Sídliště Mgr. Eva Leblová, koordinátorka projektu.