Třídní učitelka: Jitka Birhanzlová

Třídní motto: Montessori máme rádi, my jsme dobří kamarádi!

Mon-S


Ve třídě je nás celkem 16 dětí, nebo také 11 čtvrťáků a 5 páťáků, anebo 7 kluků a 9 holek, prostě s Rudou, Jitkou  a námi prima parta ze severu.

 

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, 

musí být brána v úvahu.“

Marie Montessori