Třídní učitelka: Jitka Birhanzlová

Třídní motto: Montessori máme rádi, my jsme dobří kamarádi!

Mon-S


Ve třídě je nás celkem 18 dětí, z toho 9 čtvrťáků a 9 páťáků, prostě s Rudou a Jitkou, prima parta ze severu.

 

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, 

musí být brána v úvahu.“

Marie Montessori