Třídní učitelka: Jitka Birhanzlová

Třídní motto: Montessori máme rádi, my jsme dobří kamarádi!

Mon-S


Ve třídě je nás celkem 20 dětí, z toho 7 čtvrťáků a 13 páťáků, nebo 10 kluků a 10 holek, prostě se Simčou, Jitkou  a Stevem prima parta ze severu.

 

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, 

musí být brána v úvahu.“

Marie Montessori