Třídní učitelka: Jitka Birhanzlová

Třídní motto: Montessori máme rádi, my jsme dobří kamarádi!

Mon-S


Ve třídě je nás celkem 16 dětí, z toho 9 čtvrťáků a 7 páťáků, nebo 11 kluků a 5 holek, prostě s Rudou, Jitkou, prima parta ze severu.

 

„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, 

musí být brána v úvahu.“

Marie Montessori