Co se učíme

 

Čj

Slovní druhy  

 Podstatná jména -rod,číslo,pád   

 Skloňování podst. j. rodu středního, ženského a mužského Slovesa

 -tvar určitý a neurčitý,     -jednoduchý a složený,  

-zvratná slovesa,  

asování sloves

 

Vyprávění

Omluva

Telefonické a písemné vzkazy

Psaní dopisu

 

Dětská scifi

Dramatizace textu

Bajky

 

M

Násobení dvojcif. číslem

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Trojúhelník, obdélník, čtverec

(pojmy, rýsování, obvod )

Přirozená čísla do 1 000 000

Jízdní řády

Kosmická

výchova

Magnetická síla

Jednotky hmotnosti, objemu, teploty a času

Skupenství a koloběh vody

Horniny a nerosty

Půda

Kraje ČR

České dějiny – minulost, práce s časovou osou, historické události, architektura

 

 

Přehled učiva

 

Čj

Slovní druhy  

 Podstatná jména -rod,číslo,pád   

 Skloňování podst. j. rodu středního, ženského a mužského Slovesa

 -tvar určitý a neurčitý,     -jednoduchý a složený,  

-zvratná slovesa,  

asování sloves

 

Vyprávění

Omluva

Telefonické a písemné vzkazy

Psaní dopisu

 

Dětská scifi

Dramatizace textu

Bajky

 

M

Násobení dvojcif. číslem

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Trojúhelník, obdélník, čtverec

(pojmy, rýsování, obvod )

Přirozená čísla do 1 000 000

Jízdní řády

Kosmická

výchova

Magnetická síla

Jednotky hmotnosti, objemu, teploty a času

Skupenství a koloběh vody

Horniny a nerosty

Půda

Kraje ČR

České dějiny – minulost, práce s časovou osou, historické události, architektura