Třídní učitelka: PhDr. Bohumila Navrátilová

Do osmé třídy s novou energií a odhodláním!