1.A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Dobíhalová

 

V 1.A  jsme kamarádi, legraci my máme rádi.