1. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Havlíčková

První třída kašička...