1.C

 Třídní učitelka : Mgr.Radka Vrbatová

Třídní pokřik : Jaro, léto, podzim, zima, v 1.C je vždycky prima :-)!