Třídní učitelka : Mgr. Jana Míková

Třídní pokřik : Jaro, léto, podzim, zima, v 6.C je vždycky prima :-)!

7.C