Třídní učitelka : Mgr. Radka Vrbatová

Třídní pokřik : Jaro, léto, podzim, zima, v 3.C je vždycky prima :-)!

3.C