2.C

 Třídní učitelka : Mgr. Radka Vrbatová

Třídní pokřik : Jaro, léto, podzim, zima, v 2.C je vždycky prima :-)!