Třídní učitelka : Mgr. Jana Míková

Třídní pokřik : Jaro, léto, podzim, zima, ve 4.C je vždycky prima :-)!

5.C