Třídní učitelka : Mgr. Radka Vrbatová

Třídní pokřik : Jaro, léto, podzim, zima, ve 4.C je vždycky prima :-)!

4.C