Třídní učitelka : Mgr.Romana Dobíhalová
Třídní pokřik : My jsme žáci z 4. A,
                       my jsme parta veselá,
                       jednička za dobrou práci
                       radost nám vždy udělá.

4.A