Třídní učitelka : Mgr. Hana Štětinová
Třídní pokřik : Druhý stupeň už nás čeká, nikdo z nás se nepoleká! Pravou nohou vykročíme, my se toho nebojíme!

7.A