Třídní učitelka : Mgr. Romana Dobíhalová
Třídní pokřik : My jsme žáci z 5. A,
                       my jsme parta veselá,
                       jednička za dobrou práci
                       radost nám vždy udělá.

5.A