Třídní učitelka: Ing.Eva Sechovcova

Třídní heslo: „Hola hej, hola hej, ať nám jde všechno nej.“

6.B

Tak jsme opět tu, již ve 6. třídě. Nyní je nás 23, 12 dívek a 11chlapců. Čeká nás sice mnoho úkolů, ale víme, že se neučíme pro školu, ale pro sebe. Těšíme se nejen na to, co se nového naučíme, ale také na to, kam pojedeme na výlet, co zažijeme a s kým se seznámíme. 

 

Naše třída se nejdříve zmenšila o jednu žákyni, odešla Karolínka Švandrlíkova, ale ne na dlouho.V únoru naše řady posílila Vendulka Marková a myslím,že se do kolektivu zařadila dobře a i děti ji hezky přijaly.

 

Akce ve školním roce 2019/2020

Září
Muzeum Podblanicka
 
Říjen
Sběr papíru 21.10. - 25.10.2019
Fotografování
SCIO testy 17.10. - 23.10. 2019
 
Prosinec
Koncert na zámku 17.12. 2019
 
Unor
Tonda Obal - ohutnávka exotického ovoce - 4.2. 2020
 
Březen,Duben,Květen
Dravci - ukázka cvičení dravců 20.4. 2020
Archeopark
Báje a mýty
Ride Wheel
 
Červen
Branný den 8.6. - 11.6. 2020
Výlet ?
 

PRÁZDNINY VE ŠK.ROCE 2019 / 2020

Podzimní : 29.10. - 30.10. 2019
Vánoční   : 22.12. - 3.1.     2020
Pololetní  : 31.1. 2020
Jarní        : 10.2. - 16.2. 2020
Velikonoční : 9.4. 2020
Hlavní : 1.7. - 31.8. 2020
 
Dne 6.3.2020 se naše třída zúčastnila projektu ZŠ Čechtice. Přesně jsme nevěděli, co nás čeká a tak jsme s obavami nasedli do autobusu a odjeli do ZŠ Čechtice.Na škole nás přívitala paní ředitelka a paní učitelky, které měly pro žáky připravený vyučovací program. Naše třída navštívila hodiny chemie,kde paní učitelka měla zajímavé pokusy,které si žáci mohli vyzkoušet. Pak měli žáci dvě hodiny pracovního vyučování v nových dílnách.Pan učitel si připravil výrobu rámečku.Žáci si mohli vyzkoušet práci s pilkou,dlátem, metrem.
Většině žáků se rámeček povedl. Pan učitel je po ukončení pracovního vyučování pochválil,že jsou šikovní.
Celé dopoledne, které jsme prožili na ZŠ Čechtice se nám líbilo.
A za třídní učitelku musím svoji třídu pochválit nejen za bezproblémové chování,ale i za šikovnost při pokusech i při práci v dílnách.
 
 

UPOZORNĚNÍ

Na základě vládního nařízení ze dne 10.3.2020 až do odvolání se uzavírají školy.   
Na webové stránce naší třídy budou uvedeny informace o domácí práci žáků nebo žáci mají zapsané úkoly ve svých úkolníčcích.
Školní jídelna automaticky odhlašuje obědy.
Všechny informace mají žáci zapsány v žákovských knížkách - prosím o podpis rodičů,že byli seznámeni s touto mimořádnou situací a s úkoly, které mají žáci udělat.
 
Zájezd do Anglie
S ohledem na vážnost situace jsme se rozhodli, že termín zájezdu posuneme na měsíc září.Platby zůstávají stejné,jen jedeme se ZŠ Dukelská Benešov. Děkuji za pochopení.
 

Sledujte webové stránky školy.

Angličtina

S ohledem na nastálou situaci prosím žáky o následující opakování, úkoly :
na webových stránkách :www.oup.com/elt/project - najdete učebnici Project /červený/po rozkliknutí se dostanete na stránky,kde jsou lekce,jsou tam cvičení na gramatiku,slovíčka,poslechy atd.,žáci si mohou hned cvičení zkontrolovat.Dále máte možnost používat CD v pracovním sešitě.Protože gramatika je probrána a zapsána ve školním sešitě neměl by být problem se cvičeními,je nutné procvičovat a procvičovat.Učit se slovíčka 1. i 2. lekce.V obou lekcích je gramatika už probíraná.
 
Milý moji žáčci - protože máme ted trochu obtížnější situaci,chtěla jsem vás poprosit ve spolupráci s rodiči o přihlášení se do programu : umimeto.org - založila jsem nám třídu a tak bych prosila,abyste se zaregistrovali,je to na procvičování nejen angličtiny. heslo : rostaci
Doufám,že se vám to podaří. Jinak můžete komunikovat přes mail adresu : cervenec62@seznam.cz