Třídní učitelka: Ing.Eva Sechovcova

Třídní heslo: „Hola hej, hola hej, ať nám jde všechno nej.“

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci bych Vás chtěla touto cestou informovat:
1.prospěch a chování za 1. čtvrtletí - známky budou rozeslány na mailovou adresu rodičů
2. obecné informace:
- příspěvek SRPZŠ - 300,- kč - bude uhrazen z elektronické pokladny,proto si zkontrolujte účet
- všechny děti mají obědy přihlášeny / musí si je samy odhlásit,pokud nepůjdou na obědy/
- po nástupu žáků do školy je nutné, aby děti byly připravené na okamžité prověřování znalostí /testy,zkoušení/
Termín třídní schůzky : 2.12.2020 - 16:00 hodin . Rodiče se budou přihlašovat prostřednictvím aplikace Teams přes účty Vašich dětí.
Pokud potřebujete individuální konzultaci v rámci celé třídy nabízím termín 2.12.2020 - po třídní schůzce.
Pokud s Vámi potřebuji mluvit osobně v přítomnosti Vašeho dítěte, opět nabízím termín po třídní schůzce 2.12.2020 .
 

 Vítám Vás v novém školním roce. 

Z usení vlády ČR od 14.10. - 1.11.2020 probíhá distanční výuka.Výchovné předměty do distanční výuky nebyly zařazeny.

Distanční výuka probíhá přes aplikaci Teams,žáci dostali přihlašovací hesla.Komunikace probíhá přes Teams nebo sledujte web stránky naší třídy.

Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu.