Třídní učitelka: Ing.Eva Sechovcova

Třídní heslo: „Hola hej, hola hej, ať nám jde všechno nej.“

7.B

Vítám Vás v novém školním roce. 

Z usení vlády ČR od 14.10. - 1.11.2020 probíhá distanční výuka.Výchovné předměty do distanční výuky nebyly zařazeny.

Distanční výuka probíhá přes aplikaci Teams,žáci dostali přihlašovací hesla.Komunikace probíhá přes Teams nebo sledujte web stránky naší třídy.

Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu.