Pro zimní období (prosinec až duben) pro vás otevíráme nový kroužek s názvem:

Klub zábavné logiky a deskových her

Termíny: každou středu 12:40 - 14:10 (po bědě) po dobu pěti měsíců

Kde: učebna přírodopisu, č.10

S kým: Mgr. Hana Šopová a Ing. Radomír Dvořák

Pro koho: žáci 5. až 9. tříd

Co: hádanky, kvízy a hlavolamy, deskové a společenské hry (např. šachy, karty, aktivity, scrable, dobble, Česko, Carcassone,...); náplň bude ovlivněna ze strany žáků

Proč:  Logické a deskové hry vedou k rozvoji intelektových schopností v různých oblastech (logika, praktičnost, verbální a matematické schopnosti, vnímání, postřeh a taktika, kreativita, plošná a prostorová představivost, kreativita, atd.). Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se pak promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Náklady: provoz je plně hrazen z dotace EU

Přihlášky:  ptejte u své třídní učitelky