Pro zimní období (prosinec až duben) pro vás otevíráme nový kroužek s názvem:

Klub zábavné logiky a deskových her

Termíny: každé úterý 15:30 - 17:00 (prosinec - duben)

Kde: učebna přírodopisu, č.10

S kým: Mgr. Alena Vondráková a Mgr. Kateřina Moravcová

Pro koho: žáci 2.st.

Co: hádanky, kvízy a hlavolamy, deskové a společenské hry (např. šachy, karty, aktivity, scrable, dobble, Česko, Carcassone,...); náplň bude ovlivněna ze strany žáků

Proč:  Logické a deskové hry vedou k rozvoji intelektových schopností v různých oblastech (logika, praktičnost, verbální a matematické schopnosti, vnímání, postřeh a taktika, kreativita, plošná a prostorová představivost, kreativita, leadership atd.). Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se pak promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Náklady: provoz je plně hrazen z dotace EU

Přihlášky: k vyzvednutí v kabinetě PŘ/Z, příp. se ptejte u své třídní učitelky