Klub zábavné logiky a deskových her

 

Pro rok 2020 (leden až květen) pro vás otevíráme nový kroužek s názvem:

Klub zábavné logiky a deskových her

Termíny: každé pondělí 15:30 – 17:00

Začínáme 13.1.2020. Žák nemusí být přítomen po celých 90 minut, avšak docházka je po přihlášení povinná a nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem (podmínka projektu).

Kde: učebna přírodopisu č.10

S kým: Mgr. Alena Vondráková a Mgr. Kateřina Moravcová 

Co: hádanky, kvízy a hlavolamy, deskové a společenské hry (např. šachy, karty, aktivity, scrable, dobble, Česko, Carcassone,…), práce s počítačem; náplň bude ovlivněna ze strany žáků

Proč:  Logické a deskové hry vedou k rozvoji intelektových schopností v různých oblastech (logika, praktičnost, verbální a matematické schopnosti, vnímání, postřeh a taktika, kreativita, plošná a prostorová představivost, kreativita, leadership atd.). Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se pak promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Náklady: provoz je plně hrazen z dotace EU

Přihlášky: k vyzvednutí v kabinetě PŘ/Z