Zeměpis 31.3.2020

30.03.2020 20:06

Konflikty ve světě – 31.3.2020

1) Přemýšlej, jak se navzájem liší válečné konflikty ve středověku, v 1. světové válce a dnes z hlediska:

            a) rozsahu a množství zasažených osob,

            b) dopravních prostředků a rychlosti přesunu vojsk,

            c) předávání informací a posílání tajných zpráv,

            d) užitých zbraní a jejich účinku.

2) Přepiš si poznámky z přiložené prezentace.

29_konflikty ve světě - poznámky.pptx (38403)

3) Přečti si přiložený text a splň níže uvedené úkoly:

a) Vypiš si do sešitu, co je Islámský stát.

b) V pasáži věnované Islámskému státu si dobře prohlédni mapu, která zahrnuje oblast ovládanou Islámským státem, dle jeho představ a plánů o rozšíření. Podívej se, které evropské státy mapa IS zahrnuje a jak blízko k ČR jeho hranice sahají.

c) Zapiš si, jak se nazývá právo, podle kterého se IS údajně řídí?

d) Přečti si o ničení památek v Mosulu. Pokud ti to dosud bylo jedno, uvědom si prosím, že se jedná o centrum na trase mezi starověkou Mezopotámii a Středomořím. Zdejší památky jsou významné pro celé lidstvo, protože patří k nejstarším památkám na světě. Jsou např. starší než cokoliv, co máme v Evropě.

29_konflikty ve světě - k pročtení.pptx (208084)

4) Pro procvičování naší látky jsou ideální webové stránky www.geograf.in. Abych ale mohla sdílet vaše výsledky a ovlivňovat výuku, potřebuji, abyste se zaregistrovali do mnou vytvořené třídy 9.B, ZŠ Vlašim Sídliště. Váš unikátní kód třídy je „Alena 9.B“. Přihlaste se prosím. Děkuji.