Zeměpis 3.4.2020

02.04.2020 18:53

Nové státy - 3.4.2020

1) Přečti si text v učebnici na str. 62 – 64 a zapiš si poznámky dle přiložené prezentace.

30_Nové státy.pptx (1510395)

2) Pro procvičování naší látky jsou ideální webové stránky www.geograf.in . Abych ale mohla sdílet vaše výsledky a ovlivňovat výuku, potřebuji, abyste se zaregistrovali do mnou vytvořené třídy 9.B, ZŠ Vlašim Sídliště. Váš unikátní kód třídy je „Alena 9.B“.  Splňte prosím na stránkách zadaný úkol.