Zeměpis 20.3.2020

19.03.2020 17:59

Politická a hospodářská seskupení - 20.3.2020

1) Podle přiložené prezentace si přepište poznámky do sešitu.

27_POLITICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SESKUPENÍ.pptx (529563)

2) Přečtěte si tuto kapitolu na str.56 - 58 v učebnici.

3) Splňte úkol uprostřed strany 58 v učebnici, u obrázku č.50. Úkol mi pošlete na mail alena.vondrakova@zssidliste.cz. Kontroluji tak, jestli pracujete. 

4) Dále procvičujte orientaci, viz minulé zadání.