Zeměpis 18.3.2020

17.03.2020 22:07

Opakování Jižní Evropy – 18.3.2020

1) V příloze naleznete poznámky ke kapitole Španělsko a Portugalsko. Poznámky si přepište do sešitu. Pokud jste vypracovali pracovní list, zadaný v pondělí 16.3.2020, stačí vyplněný list zkontrolovat podle těchto poznámek a vložit do sešitu. Kdo zaslal, má u mě zapsáno plus. Při větším množství plusů dostanete po návratu známku. Kdo nezaslal, může bodovat při některém z příštích úkolů.

3_Španělsko, Portugalsko.pptx (3312823)

2) Za poznámky vlepte do sešitu mapky Španělska a Portugalska, které jste ještě ve škole dostali. Obě mapky správně orientujte.

Do mapek popište názvy měst, řeky, Pyreneje, ostrovy v Baleárském souostroví.

3) V atlasu vyhledejte Andorru, Gibraltar a Kanárské ostrovy. Pokud se vám to nepovede hned, využijte rejstřík vzadu.

4) Látku se kromě opisování do sešitu také naučte!

5) Přečtěte si kapitolu Severní Evropa v učebnici, str. 71 – 72. Pokuste se ústně odpovědět jak na otázky na začátku, tak na konci kapitoly.

6) Dál procvičujte orientaci. Kromě dříve uvedených stránek doporučuji např. https://online.seterra.com/cs/vgp/3007