Zeměpis 11.3.2020

10.03.2020 22:03

Itálie a Řecko - 11.3.2020

1) Přepište si poznámky k Itálii do sešitu dle přiložené prezentace.

2) Vlepte si do sešitu mapku Itálie, kterou jste ve škole dostali. Mapku správně zorientujte, využijte atlas.

3) Do mapky si barevně vybarvěte Alpy (hnědě), Apeniny (žlutě), Pádskou nížinu (zeleně). Řeku Pád vyznačte modře. Dále popiště červeně státy Vatikán a San Marino. Další popisky přiřaďte k vyznačeným městům. Nezapomeňte popsat i ostrovy Sicílie a Sardinie. V místech, kde se nachází sopky Vesuv, Etna a Stromboli nakreslete červený trojúhelníček.

4) Přepište si poznámky k Řecku do sešitu dle přiložené prezentace.

5) Vlepte mapku Řecka. Popište 3 vyznačená města, Peloponés, Krétu, Rodos, Pindos, Egejské -, Jónské - a Krétské moře.

6) Do sešitu napište uvedená 3 souostroví a dle atlasu doplňte 3 příklady ostrovů, které k nim náleží.

Jónské ostrovy - ....

Kyklady - .....

Jižní Sporady - ....

7) Přečtěte si text na straně 67 - 69, prohlédněte si obrázky s významnými památkami.

Itálie, Řecko.pptx (72593)