Závěr školního roku

20.06.2019 19:52

V posledním týdnu letošního školního roku odpadá odpolední vyučování. V úterý se budou odevzdávat učebnice. Ve středu budou dostávat žáci učebnice pro 8. ročník. Nejpozději ve středu musí být vyklizeny skříňky ve třídě a v šatnách a odevzdány klíčky od šatních skříněk. V pátek se rozdá vysvědčení a žáci budou ve škole pouze do 10 hodin, pak půjdou na dřívější oběd, pokud si ho neodhlásí.