Začínáme . . .

29.10.2016 00:00

Začínáme poslední rok na základní škole. Ve čtvrtek 19. října jsme navštívili dvě výrobní firmy na našem okrese. 

První byla firma NAREX v Bystřici, kde se vyrábí drobné ruční nářadí, druhá firma KAVALIER ve Voticích. Zde se připravují formy na výrobu varného skla a také kompletují některé skleněné výrobky, které se vyrábějí v závodě KAVALIER v Sázavě.

Na exkurzi jsme měli možnost poznat náplň práce některých dělnických povolání, na která připravují i školy na okrese Benešov - SPŠ ve Vlašimi nebo ISŠT v Benešově. Možná se někdo ze zúčastněných nechá inspirovat k volbě budoucí školy či budoucí profese.