vyučování 12. - 16. 10. 2020

11.10.2020 17:43

Rozhodnutí vedení školy: Žáci, kteří nebudou přítomní ve škole (12.10. - 16.10.2020 - 7. roč. a 9. roč., 19.10. - 23.10.2020 - 6. roč. a 8. roč.) se budou vyučovat:

především Př, Z, D, (výchovy) - v dvojnásobné týdenní dotaci distančně

AJ,NJ, RJ - distančně - 3 hodiny týdně

ČJ, M, Fy - na tento týden a na "prázdniny" jim budou z těchto předmětů především zadány domácí úkoly (do domácích sešitů / pracovních sešitů, pracovní listy), jaké dostávají v běžných hodinách. Vypracované je zašlou elektronicky nebo přinesou po prázdninách do školy vzhledem k tomu, že v tomto týdnu budou ve velké míře potřebovat počítač k výuce Př, Z, D a jazyků.

V týdnu od 19.10. do 23.10.2020 se bude vyučovat ve škole pouze ČJ, M, FYv dvojnásobné týdenní dotaci hodin a AJ, NJ - 3 hodiny.