VLASTIVĚDA - 8.-12.6.

07.06.2020 17:53

UČEB - 33 - 42 ,jen si přečti, k tomu si vyplň List 10/A, 11/A, 12/A-VYBER si úkoly sám,12/B cv 1, List  11/B jen cv 5/1