Umíme to.com - aplikace k výuce

26.03.2020 21:19

Stačí k tomu pár kroků:

1.Zadejte do vyhledávače umíme to.com

2. Žáci se zaregistrují.

3. Na stránce  vloží heslo třídy.

4. Třída: Borci, heslo k připojení: ZSsidl968

Na této webové stránce si děti mohou dělat práci, ale i já jim mohu zadávat domácí úkoly, kontrolovat, jak dlouho zde pracovaly. Hodnocení by se dětem mělo zobrazovat hned po vyplnění.

Pokud budou úspěšné, získávají takzvané štíty, cílem je získat co nevíce štítů.

Součástí jednoho úkolu na Classroomu je i práce s touto stránkou = Bajky (Sloh)