Úkoly

13.10.2020 19:34

Ahoj děti. Zítra máme ČJ, M a D. V učebnici ČJ, na str. 19 jsou dvě cvičení, která vypracujete do domácího sešitu. V každém cvičení je vzor, jak máte pracovat. V matematice, žlutý pracovní sešit, na str. 9 si zopakujete rovnice ve cvičení č.1. Ve druhém cvičení vždy za neznámé číslo dáte neznámou X a zapíšete zápis podle prvního cvičení. V matematických minutovkách na str. 8 / cvičení 15 seřaďte daná čísla od nejmenšího po největší. V pracoovním geometrickém sešitě vypracujte cvičení 1 na str. 4. Pracujte pečlivě podle zadání. A v dějepisném pracovním sešitě čeká stránka 3, pracovní list 2/A. Pracujte podle učebnice. Už končím. Zítra je také den. Paaa.