Úkoly - 2. část

25.03.2020 20:28

Můžete dočíst čítanku, dopsat Minutovky MA, PS z MA. V PS - ČJ a BČ - ČJ pouze po slovesa (nová látka). Opakujte již probrané z MA, ČJ a NS.