Úkoly a učivo z českého jazyka a dějepisu

20.09.2020 19:46

Protože ve škole chybí dost žáků a každý nemá možnost si zjistit úkoly a učivo pro domácí přípravu, posílám přehled:

Český jazyk

1. Slovesný vid - vysvětlen, procvičen, znalosti zkontrolovány testem.

2. Přechodníky - vysvětleny, podrobný zápis v sešitě, procvičeny, znalosti budou zkontrolovány testem.

3. Opakování učiva 8. ročníku pomocí testových ukolů v učebnici str. 4 - 7. Dokončíme tento týden.

4. Rozbor vět jednoduchých - tento týden uděláme do 6. věty včetně.

5. Domácí úkol do školního sešitu - všeobecný jazykový rozbor č. 28 minulý týden, tento týden bude zadán rozbor č. 29

6. Domácí úkol do domácího sešitu: učebnice str. 25 cv.1 a 3

7. Nová látka: Rozdělení jazyků v Evropě a  Slovanské jazyky, učebnice str. 8 - 9

8. Literatura: báseň zpaměti F. Gellner Přetékající pohár, povinná četba dle přehledu v sešitě, přečíst ukázky z čítanky str. 10 - 29.

Dějepis. 

Opakování učiva 8. roč. podle učebnice str.6 - 9 a poznámek v sešitě dokončeno, napsán zkušební test, tento týden test závazný.

Nová látka str. 10 - 15

Rozdělení do skupin pro práci na projektu.