Učivo

08.04.2020 11:04

Dobrý den, ahoj děti. Letos budou jiné Velikonoce než jindy. Užijte si je podle svých možností. Doufám, že pravidelně opakujete a procvičujete. Teď si do středy odpočiňte a pak se do toho zase dejte. V MA se vrhněte na geometrii podle učebnice. To co jsme již probrali až k obsahu čtverce a obdélníku. Zkuste narýsovat trojúhelník, čtverec a obdélník pomocí pravítka a kružítka. V ČJ  si v učebnici najděte str.86 slovesa . Proberte tvary určité a neurčité. To jsme už dělali a přiberte si tvary jednoduché, složené a zvratná slovesa. Vše je tam vysvětleno. Procvičování je v PS str.24, 25. Myslím na vás a už bych chtěla být ve škole. Ahoj. tř. učitelka