Učivo

27.02.2019 08:46

ČJ - přídavná jména,slovesa - určujeme mluvnické kategorie,MA - stále dělíme dvojciferným dělitelem,desetinná čísla -sčítáme,odčítáme,násobíme,zaokrouhlujeme,rozkládáme,NS - živočichové,končíme,pak člověk,z vlastivědy naši vlast Českomoravská vrchovina                                                                                                        Prosím,dohlédněte na přípravu dětí,zjistila jsem ,že některé nosí do školy všechny učebnice a sešity,i když je na ten den nepotřebují a pak mají na zádech zbytečnou zátěž.Děkuji moc za spolupráci