učivo

28.05.2020 10:18

Ahoj děti, dnes už je čtvrtek. Posílám další učivo. Chválím vás. Samozřejmě ty, co se mnou spolupracují. Dnes jsme kontrolovali PS z MA. Pracovali jsme na str.22 četli a doplňovali diagram, tabulku a pracovali s daty.Vysvětlili jsme si co je aritmetický průměr. Ten používají často děti, aby si vypočítaly jakou asi budou mít známku.Vysvětlení najdeš v učebnici na str.136. V PS na str. 23 vypočítáš př. 1. A pošleš. V ČJ v PS se pokusíme dodělat slovesa na str.29. Dnes jsme procvičovali čas přítomný v PS na str. 26. Vypracuj a pošli. Pa zítra učitelka