Učivo

23.11.2020 10:13

Ahoj děti. Úkoly z dnešní výuky jsou následující. Český jazyk - tmavě modrá učebnice str. 37 / cvičení 8. Doplňte správně předponu a opište do sešitu. Matematika - učebnice str. 30 / cvičení 5. Napište zadání, výpočet a slovní odpověď. Přírodověda - téma hodiny je : Rozmanitosti přírody v Evropě. Poznámky jsou následující. Rozmanitost přírody v.docx (13144) Zítra opět v 8.00 hodin. Pa. M.P.