Učivo

29.01.2018 12:41

Jen pro vaše info,co v těchto dnech probíráme.ČJ - vzory podstatných jmen rodu středního,ženského a příští týden začneme s rodem mužským.Jinak opakujeme vyjmenovaná slova,slovní druhy,určujeme slovesa a podstatná jména,podmět přísudek,věty jednoduché a souvětí.MA - pracujeme s velkými čísly,zapisujeme v desítkové soustavě,písemně násobíme jednocif. a dvojcif.činitelem,dělíme s ocáskem,sčítáme a odčítáme.Pořád trénujeme násobilku.Rýsujeme čtverce ,obdélníky - počítáme jejich obvod,rýsujeme střed úsečky a příští týden trojúhelník a rovněž jeho obvod,dále pracujeme s kružítkem,kružnice,dále počítáme slovní úlohy.rovnice,nerovnice NS-VL-probrali jsme první učebnici,takže od příštího týdne si děti budou nosit ten druhý díl,první díl si vyberu a nechám ve škole,PŘ-probíráme jehličnaté stromy,zkouším vždy tři poslední látky .Z Vl i z z PŘ píšeme průběžně mini testíky.Když si do sešitů děti seženou informace týkající se učiva,vlepí je do svých sešitů, tak je to jedině dobře,při ko sešitů to bude bráno na zřetel.Prosím o denní čtení aspoň maličkou chvilku před spaním pokud to bude možné.Děkuji  za spolupráci