učivo

22.09.2020 08:37

Dobrý den. Dnes je úterý a máme mít ČJ a MA.

ČJ - pokračujeme v procvičování vzorů podstatných jmen. Dnes rodu ženského / žena, růže, píseň, kost /.Malý procvičovací sešit str.21 celá, učebnice str.10, cv. 20 písemně do sešitu. ! POZOR NA 7. PÁD MNOŽ. ČÍSLA !

MA - PS str.8., do sešitu vypočítej z učebnice str. 11, cv. 30, 31, str. 13, cv. 39.

Protože jedu zítra na testy, napíšu vám, co budete dělat zítra.

Středa MA, ČJ, DĚ.

MA - uč. str. 16, cv.7, str. 18, cv. 17, str.19, cv. 8 do sešitu.

ČJ - podstatná jména rodu mužského, pozor na životnost a neživotnost / pozná se podle 1. 4. pádu j. čísla./.Vezmi si malý procv. sešit str. 22., 23.

DĚ - Obrození českého jazyka

V rakouské říši se  mluvilo mnoha jazyky, docházelo k  nedorozuměním. Rozhodlo se, že jedinou dorozumívací řečí bude  němčina. Ćesky se mluvilo jen na venkově. Po zrušení nevolnictví přicházeli do měst na studie chlapci z venkova. Byli z ni učitelé, kněží, úředníci, vědci a umělci. Ti nechtěli, aby čeština zanikla. Začali ji studovat a šířit. Říkáme jim vlastenci. Začali se psát knihy v češtině, překládat z jiných jazyků. V Praze vzniklo první české knihkupectví a vydavatelství nazvané Česká expedice. Tam se tiskly knihy, kalendáře, noviny a dopravovaly se  na venkov. V Praze vzniklo divadlo Bouda. Tam se hrálo česky. Na venkov jezdily kočovné loutkářské společnosti s loutkou Kašpárkem a šířily vlastenectví. Tak byl český jazyk zachráněn.

Opiš do sešitů. Pa I.H.

 

 

 /