učivo

21.09.2020 08:47

Ahoj děti. Dnes máme ČJ, MA, PŘ, ČT.

ČJ - Dnes začneme diktátem na vyjmenovaná slova na str.5 v PS. Poproste rodiče o nadiktování do sešitu. Pak si vzpomeňte na vzory podstatných jmen a v malém procvičovacím sešitě si najděte str. 20 a vypracujte cv. 1, 2, 3. Vzory rodu středníno jsou město, moře, kuře, stavení.

MA - pokračujeme v násobení a dělení velkých čísel. Při násobení s nulami nuly sčítáme, při dělení odčítáme, tedy škrtáme. To je str. 7 celá. Začíná tam písemné sčítání a odčítání. To budeme dělat zítra.

PŘ - zopakujte si informace o Měsíci. Přečtěte si další článek a opište poznámky.

Střídání dne a noci

Ve vesmíru se vše pohybuje. I planeta Země se pohybuje.Otáčí se kolrm své osy, to způsobuje střídání dne a noci. Otáčí se od Z k V. Polovina Země je osvětlena Sluncem / den /, polovina je ve stínu / noc /. Trvá to asi 24 hodin, proto říkáme, že na Zemi trvá den 24 hodin. Druhý pohyb je obíhání okolo Slunce. Proto v naší oblasti se střídají čtyři roční období / jaro, léto, podzim, zima /.Je to podle toho v jaké vzdálenosti jsme v určitém čase daleko od Slunce.

ČT - čteme opět nahlas s kontrolou, alespoň 10 minut.

Ahoj zítra I.H.