Učivo

25.05.2020 21:27

Ahoj děti doma. Pomalu jsme ve škole začali. 

MA - opakování násobilky a násobení a dělení s nulami; v geometrii - bod, přímka, polopřímka, úsečka, kružnice a konstrukce trojúhelníku.

ČJ - vyjmenovaná slova.

Najděte si aplikaci Školákov nebo jinou a procvičujte na počítači. Pa zítra.