učivo

08.06.2020 08:34

Ahoj děti, zdravím vás po víkendu. Dnes vám zadám učivo až do konce měsíce. V ČJ se ještě pouze seznamujeme  se shodou přísudku s podmětem, podle podmětu se řídí i/y přísudku. Učebnice str.103 až 106. Znovu probereme v 5. tř. Dále stále opakujeme vyjmenovaná slova a pravopis podst. jmen podle vzorů. V MA  se seznamujeme v G s grafickým součtem úseček uč. str.138, s grafickým rozdílem úseček na str.139 a s grafickým násobkem úseček na str.147. Jinak stále sčítáme, odčítáme, násobíme, dělíme v minutovkách 1.a 2. díl i jinde.Pracujte každý svým tempem. V pětce to vypilujem. Příště se ozvu pouze s organizačními věcmi. PA učitelka