UČIVO VE DNECH 9. - 13. 11. 2020

08.11.2020 20:22

Vážení rodiče, 

během tohoto týdne budeme opakovat a probírat následující učivo
JAZYK ČESKÝ
věta - slovo - slabika - písmeno ( hláska ), druhy vět, znaménka za větami, slova protikladná a slova souznačná.
Probereme nové učivo - slova nadřazená, podřazená, souřadná. Slova mnohoznačná a citově zabarvená.
Velká Agátka po str. 30, malá Agátka po str. 44
PÍSANKA - po str. 19
ČÍTANKA - po str, 39
 
MATEMATIKA 
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, s přechodem přes desítku sčítání 8+ a odčítání 12-, pyramidy, slovní úlohy, geometrie - čára přímá, křivá, lomená, geometrické tvary a tělesa. Poznávání hodin.Hmotnost - měřidla a jednotky.
Velký Matýsek - po str. 32, malý Matýsek po str. 20
 
NÁŠ SVĚT - listnaté a jehličnaté stromy. Podzimní rybník, ryby. Stěhovaví ptáci. Podzimní zahrada, ovoce, zelenina. Učebnice - po str. 23, PS - po str. 23
VÝDEJOVÉ OKÝNKO - pondělí, středa a pátek - 7.30 - 12h, úterý a čtvrtek 7.30 - 15h.
Více informací na FB ve skupince třídy každý den. Pojedeme stále dle rozvrhu ze dne 2. 11. - rozdělení dětí do skupinek a po výuce potom probíhá výuka individuální - rodiče jsou informováni o všem na FB.
Děkuji všem rodičům za trpělivou práci při plnění úkolů s dětmi.