UČIVO K PROBRÁNÍ VE DNECH 6. 4. - 10.4. 2020

06.04.2020 01:19

Vážení rodiče, chtěla bych Vám opět poděkovat za dosavadní spolupráci a za rychlé přihlášení do skupinky  na FB třída 1.B ZŠ Sídliště Vlašim. 

Díky organizaci při přihlašování se na FB  jsme trochu ve skluzu. Tady nyní budu  psát už jen v bodech, ve skupince rozebírám učivo podrobně na každý den.

Veškeré informace, dotazy, připomínky pište na e-mail monika.hlavackova@zssidliste.cz, sms nebo na WhatsApp

MATEMATIKA - jelikož jsemzkušebně zadávala úkoly na konkrétní den, zkusila psát společně písemné práce, vracíme se k nedodělanému učuivu z minulého týdne. Kdo stihl, bude jen opakovat, až doženou všechny děti. 

PS str. 30 - 32, zaslání 2. písemné práce z matematiky. Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Porovnávání čísel. Pojmy větší o ...., menší o ....Jednoduché slovní úlohy. 

JAZYK ČESKÝ

písanka č.3 - str . 2 - 10  Přepis, opis, diktát slov, vět. 

ČTENÍ  

Každý den číst 15 minut nahlas - vždy kontrola porozumění - otázky nebo nakreslit obrázek o čem četly. 

Ještě jednou děkuji za komunikaci na FB, přes e-maily, WhatsApp. Děkuji zaa zaslané dopisy, obrázyk od dětí, za fotografie a  videa dětí. Jsme ráda, že přijímáte mé tipy na výrobu pomůcek společně s dětmi  a zpětně mi posíláte  fotografie. Jste opravdu úžasní!