UČIVO K PROBRÁNÍ DO NEDĚLE 22.3. 2020

18.03.2020 07:09

MATEMATIKA str. 18 - 23

Prosím, stále opakovat sčítání a odčítaní do 20 bez přechodu přes desítku, porovnávání, slovní úlohy, dominové karty, více, méně.

Pracovní sešit str. 18 - METR   - jen vyzkoušejte - proberu s dětmi, ale třeba je chvíli zaměstnáte měřením

1. připravte si různá měřidla a měřte ...ale jen v metrech - odměřte provázek 1m a zkuste měřit místnost...kolik má metrů ( kolikrát přiložíte provázek )

2. číselná osa - vyznačovat barevně - 5m, 10m, 3m....

3. při sčítání a odčítání s metry je zapotřebí zapsat m i do výsledku

pracovní sešit str. 21 - vztah o několik více, méně - porovnávání hraček v polici, kde je více, kde méně, o kolik. Nejprve zkuste odhadem, potom teprve přepočítávají. Na str. 22 - vytváříme zjednodušený algoritmus - jak vypočítáme číslo o několik větší , než je číslo dané. Jde o červené, drobně vytištěné věty u jednotlivých úloh.

 

ČESKÝ JAZYK

psaní - písanka do str. 22

opakovat diktát slov, opis, přepis 

čtení - každý den číst, rozbor přečteného, zda děti textu rozumí.

Děkuji moc za spolupráci.