UČIVO K PROBRÁNÍ VE DNECH 1. - 5. 4. 2020

01.04.2020 07:38

Vážení rodiče,

chtěla bych moc poděkovat všem, kteří si již vyzvedli  balíčky v lékárně. Prosím ostatní, aby si to vyzvedli co nejdříve. Také děkuji za přihlašování do skupinky na FB.

Vím, že všichni tuto možnost nemají, budu jim to tedy zasílat e-mailem. Proto Vás zdvořile žádám, kdo ještě má šanci se přihlásit na FB  ( třída 1.B ZŠ Sídliště Vlašim ), ať tak během dneška učiní. Děkuji..

I nadále tady budu vkládat přehled učiva k probrání, na FB budu nabízet podrobné náměty, úkoly k doplňování ...a hlavně budeme společně komunikovat, budu také ráda za Vaše podněty, postřehy.

odkazy na učení na dálku ( určitě vyzkoušejte ! )

skolasnadhledem.cz , matýskova-matematika.cz , skolakov.eu , www.matika.in/cs

Děkuji všem dětem, které reagovaly na výzvu a napsaly nebo nakreslily obrázek.

MATEMATIKA - STR. 29 - 32

Na str. 29  procvičujeme  s kg, str. 30 +,- metrů, litrů a kg. Děti musí sledovat, s jakou jednotkou parcuji a správně doplňují. Na str. 31 nacvičujeme sčítání a odčítání řad čtyř a více čísel. Děti počítají postupně a nahlas si mohou opakovat i částečné výpočty ( některé děti mohou využít i názor - počítadlo)

Str. 32 je souhrnné opakování. Odpověď mohou děti povědět nahlas, šikovné již umí zapsat. 

Ukončením 3.dílu matematiky by děti měly umět

1. číst a psát čísla do 20

2. znát vzestupnou číselnou řadu ( 0 až 20 )

3. používat čísla do 20 k vyjádření počtu

4. porovnávat čísla na základě množství

5. sčítat, odčítat v oboru do 20 bez přechodu přes desítky ( možno s názorem )

6. řešit jednoduché typové úlohy ( slučování a ubírání )

 

ČESKÝ JAZYK

čtení - každý den číst cokoliv - je dobře, pokud děti čtou knihu!

psaní - písanka č.3 str. 1 a 2, dále kratičké diktáty, opisy a přepisy - slov, vět. Upozornit na začátek věty ( vždy velké písmeno, konec věty znaménko - zatím tečka a vykřičník )

Ještě jednou děkuji za spolupráci a těším se na komunikaci ohledně další výuky na FB.