Učivo 4.1.2021

05.01.2021 21:03

Dobrý večer, dnešní učivo : 

český jazyk - učebnice - str.33 - zopakovali jsme vyjmenovaná slova po S - použili ve větách, říkali slova příbuzná, cv.2 ústně, P.S. - 28/1 + cv.a)

matematika - P.S. - 23/9, 10, 11; DÚ - P.S. - 23/2,3,4

vlastivěda - učebnice str.26,27 - Vznik měst + Historické památky, P.S. - list 9/A

S pozdravem R. Vrbatová