Učivo 27.11.

27.11.2020 09:49

Dobrý den, dnes jsme zvládli :

Český jazyk - opakování - předpony, předložky, P.S. - 17/3

Matematika - opakování - násobilka, P.S. - 20/4,5

S pozdravem R. Vrbatová