UČIVO -25.-29.5.

24.05.2020 22:57

PŘÍRODOVĚDA - UČ 73- 76 jen si přečti a odpověz na otázky   UČ 77,78-přečti ,zapamatuj si červený rámeček,str 78-napiš si poznámky (nadpis,bod 1,2,3 a telefonní čísla )

VLASTIVĚDA - 1. UČ 22- 25,přečti a doplň LIST 7/B

                         2.UČ 26-28, LIST 8/A