Učivo 12.11.

12.11.2020 08:51

Dobrý den, dnes jsme probrali : 

Český jazyk - rozdíl mezi předponami a předložkami - P.S. - 14/2 a), b), c), DÚ - P.S.15/1

Krásný den. R. Vrbatová