Učivo 11.5 -15.5.-pokračování

11.05.2020 00:01

ČÍTANKA - čti si v kapitole str. 92 -103 -pověsti                    VLASTIVĚDA - učebnice str. 10- 15, přečti si a odpovídej na otázky, pracovní list 4/A zkus cv.1,2     -list 4/B a list 5/A cv.1,2,3