UČIVO K PROBRÁNÍ VE DNECH 11.3. - 15.3.2020

11.03.2020 09:58

Vážení rodiče, vkládám učivo, které je potřeba s dětmi probrat od středy 11.3. do pátku 13.3. 

Prosím, pracujte častěji v krátkých časových úsecích. 

MATEMATIKA

Pracovní sešit č.3 str. 12 - 17. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, slovní úlohy, dočítání dělá stále některým potíže, je nutné připomenout. Některé děti stále rády využívají počítadla nebo předměty k manipulaci ( barevná papírová kolečka, modelínu, kaštany...) pro názor.

 
Číselná řada 0 - 20 - počítáme skutečné předměty, čtení a psaní čísel 11 - 20, znázorňování čísel kreslením - stačí kolečka - rozlišit vždy desítku ( třeba modrá kolečka ) a příslušné jednotky ( třeba červená kolečka ) - viz str. 2, cv. 5.
 
Sčítání -  do 20 bez přechodu přes desítku
                 1. přičítáme jednotky k desítkám ( 10+4=14, 10+7=17...) obráceně ( 3+10=13, 9+10=19...)
                 2. vycházíme ze spojů ( 6+1=7...16+1=17, 5+3=8...15+3=18 atd. )
                  opět můžeme využít názoru s barevnými kolečky ( děti si mohou vyrobit )
 
Odčítání - do 20 bez přechodu přes desítku
                  1. odčítáme jednotky, aby výsledek byl 10 ( 16-6=10, 19-9=10...)
                  2. odčítáme jednotky , opět vycházíme ze spojů ( 6-2=4...16-2=14, 9-5=4...19-4=15 atd. )
                  opět využijeme názoru s barevnými kolečky
odčítání bez přechodu  se vyvozuje jako zmenšování daného čísla o několik jednotek ( ubírají, škrtají kolečka...)
 
Dočítání - str.14 cv. 6 a str.15.cv.5...děti říkají - 12 a kolik chybí do 14? 12+2=14
 
Slovní úlohy -  1. slovní úlohu přečíst, 2. zopakovat, 3. vypočítat, 4. napsat odpověď
 
Dále, prosím, opakujte dominové karty - děti umí nakreslit a napsat 4 příklady, porovnávání čísel - menší, větší, rovná se, pravolevá orientace, před, za...
 
 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
Psaní - písanka str. 8 - 17, probraná písmena mají děti vyznačená na zadní straně červeného notýsku, na základě toho pište diktát písmen, slov, přepis slov ( z tiskacího písma na psací ), opis slov ( opisování psacího písma ). Zkoušejte i věty.
 
Čtení - číst každý den cokoliv z čítanky, učebnice Učíme se číst či oblíbené knihy, vždy si s dětmi povyprávějte, o čem četly.
 
Děkuji za spolupráci
tř. učitelka Monika Hlaváčková